page_banner
telefon za marinceodnosi se na komunikacijske sisteme koje koriste brodovi ili plovila za omogućavanje pouzdane i efikasne komunikacije među članovima posade i s obalom.To je najvažniji dioindustrijski telefonsistem .Ovi sistemi igraju vitalnu ulogu u osiguravanju sigurnosti, sigurnosti i ukupne operativne efikasnosti offshore operacija.industrijski telefon otporan na vremenske usloveširoko se koristi za pomorstvo.